ฟิล์มกรองแสง รถ และ อาคาร
 
 
 
  สัญญาณกันขโมย
 
 
 
  เครื่องเสียง ติดรถยนต์
 
 
 


MUANGTHONG AUTO SOUND, PHUKET (Equartor)

 


สัญญาณกันขโมยระบบ 2 way พร้อมหน้าจอ LCD แสดงการทำงานของระบบเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอยู่ที่รีโมทของคุณ ที่ถูกโปรแกรมสำหรับสุดยอดของความปลอดภัย และความสะดวกสบาย ติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นทุกแบบไม่ทำให้ระบบหัวฉีดหรือระบบสมองกลของรถเสียหาย มีรหัส Pin Code รหัสลับเฉพาะในการยกเลิกระบบ กรณีรีโมทสูญหาย

:: คุณสมบัติของ Equartor ::
การแสดงผลและการใช้งานรีโมทคอนโทรลระยะไกล800-1200 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
สามารถเลือกการแสดงผลของรีโมทคอนโทรลได้ทั้งระบบไฟแบคไลท์และระบบสั่น
รหัสจะเปลี่นอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการใช้งานป้องกันการก๊อปปี้รีโมท(Hopping Code)
สามารถโปรแกรมการใช้รีโมทคอนโทรลได้มากถึง 4 ตัว
สามารถใช้รีโมทคอนโทรลเปิด/ปิด สัญญาณกันขโมยและล็อค/คลายล็อคประตู
สามารถใช้ระบบล็อค/คลายล็อค แบบธรรมดาได้ กรณีรีโมทสูญหาย
สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและการทำงานของสัญญาณกันขโมย ภายในรถยนต์ ด้วยจอLCD ที่รีโมทคอนโทรลได้
สามารถแสดงจุดบกพร่องของระบบด้วยจอ LCDที่รีโมทคอนโทรล
แสดงผลยกเลิกการตรวจจับจากช็อคเซ็นเซอร์ด้วยจอ LCD ที่รีโมทคอนโทรล
บันทึกทุกสถานะการทำงานของกันขโมย
เพิ่มเติมฟังค์ชั่น, ออฟชั่น การทำงานได้ CHANNEL#1,#2
ระบบป้องกันการปล้นจี้ ชิงรถยนต์ เลือกการทำงานได้จากรีโมทคอนโทรล หรือสวิทช์ฉุกเฉิน
สามารถขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินได้จากรีโมทคอนโทรล
สามารถโปรแกรม Valet Mode เพื่อยกเลิกันขโมย กรณีเข้าศูนย์บริการได้จากรีโมทคอนโทรล และสวิทช์รีเซ็ท
สามารถแสดงผลการทำงานของสัญญาณกันขโมย ด้วยจังหวะกระพริบของหลอด LED

:: Product ::
ระบบกันขโมย 2 Way LS-625

1. การใช้งานรีโมทคอนโทรลระยะไกล 100 m.
2. การแสดงผลการทำงานที่จอรีโมทคอนโทรลระยะไกล 400 m.
3. รีโมทคอนโทรล 2 Way LCD มีปุ่มการใช้งานเฉพาะรุ่น 5 ปุ่ม
4. สามารถเลือกการแสดงผลของรีโมทคอนโทรลได้ทั้งระบบ ระบบสั่น, ระบบเสียง
5. แสดงผลตอบรับและแจ้งเหตุ ที่จอ LCD ทั้งภาพและเสียง
6. รหัสเปลี่ยนอัตโนมัติทุกครั้งที่ใช้งาน ป้องกันการก๊อปปี้รีโมท (Happing Code)
7. มีโปรแกรมการใช้งานรีโมทคอนโทรลได้มากถึง 4 โปรแกรม
8. ระบบแสดงผลตอบรับระหว่างรถยนต์กับกล่องคอนโทรล เพื่อยืนยันการทำงาน
9. สามารถใช้รีโมทคอนโทรลเปิด/ปิด สัญญาณกันขโมย และล็อค/คลายล็อคประตู
10. สามารถตัดระบบทำงานของระบบสตารท์ อัตโนมัติด้วยวงตรวจสอบ เพื่อความปลอดภัย
11. สามารถตรวจสอบอุณหภูมิ และการทำงานของสัญญาณกันขโมย ภายในรถยนต์ด้วยจอLCD ที่รีโมท
คอนโทรล
12. สามารถเลือกระดับเสียงไซเรนได้ 2ระดับ คือ 1.ปกติ 2.ปิดเสียงไซเรน
13. เพิ่มเติมฟังก์ชั่น ,ออฟชั่น การทำงานได้ คือ 1.เปิดฝากระโปรงท้าย 2.เปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
14. ระบบป้องกันการจี้ปล้น ชิงรถยนต์ เลือกการทำงานได้จากรีโมทคอนโทรล หรือ สวิทซ์ฉุกเฉิน
15. สามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน/ค้นหารถยนต์ได้จากรีโมทคอนโทรล
16. สามารถใช้โปรแกรม Valet Mode เพื่อยกเลิกกันขโมย กรณีเข้าศูนย์บริการได้จากรีโมทคอนโทรล
17. แสดงการกระพริบของไฟฉุกเฉินกรณีปิดประตูรถยนต์ไม่สนิทขณะขับรถยนต์/ขณะจอด
 
ระบบกันขโมย 2 WAY LEA-835

1. การใช้งานรีโมทคอนโทรลระยะไกล 100 m
2. การแสดงผลการทำงานที่จอรีโมทคอนโทรลระยะไกล 400 m
3. รีโมทคอนโทรล 2 WAYLCD มีปุ่มการใช้งานเฉพาะรุ่น 3 ปุ่ม
4. ระบบ cursor เลือกฟังก์ชั่นการทำงาน
5. สามารถเลือกการแสดงผลของรีโมทคอนโทรลได้ทั้งระบบ ระสั่น, ระบบเสียง
6. แสดงผลตอบรับและแจ้งเหตุที่จอ LCD ทั้งภาพและเสียง
7. รหัสเปลี่ยนอัตโนมัติทุกครั้งที่ใช้งาน ป้องการก๊อปปี้รีโมท (Hopping Code)
8. มีโปรแกรมการใช้งานรีโมทคอนโทรลได้มากถึง 4 โปรแกรม
9. ระบบแสดงผลตอบรับระหว่างรถยนต์กับกล่องคอนโทรล เพื่อยืนยันการทำงาน
10. สามารถใช้รีโมทคอนโทรลเปิด/ปิด สัญญาณกันขโมย และล็อค/คลายล็อคประตู
11. สามารถใช้งานระบบเปิด/ปิด สัญญาณกันขโมยแบบพิเศษได้ กรณีลืมรีโมท
12. สามารถตัดระบบทำงานของระบบสตาร์ท อัตโนมัติด้วยวงตรวจสอบ เพื่อความปลอดภัย
13. สามารถเลือกระบบการติดตั้งได้สำหรับรถเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้(ระบบออโต้สตาร์ท)
14. สามารถเลือกระบบการติดตั้งได้สำหรับรถยนต์เครื่องดีเซล และเบนซิน(ระบบออโต้สตาร์ท)
15. สามารถตั้งสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติทุกๆ 24 ชม. หรือตามอุณหภูมิภายในรถยนต์ได้
16. สามารถตรวจสอบอุณหภูมิ และการทำงานของสัญญาณกันขดมย ภายในรถยนต์ด้วยจอ LCD ที่รีโมท
คอนโทรล
17. สามารถเลือกระดับเสียงไซเรนได้ 2 ระดับ คือ 1.ปกติ 2. ปิดเสียงไซเรน
18. แสดงผลยกเลิกการตรวจจับจากช็อคเซ็นเซอร์ด้วยจอ LCD ที่รีโมทคอนโทรล
19. ระบบ PIN CODEตั้งรหัสเฉพาะได้
20. เพิ่มเติมฟังก์ชั่น,ออฟชั่น การทำงานได้ CHANNEL 1,2,3 [1.เปิดฝากระโปรงท้าย 2.แสดงไฟในเก๋งสว่างอัตโนมัติขณะคลายล็อค 3.คลายล็อค 2 STEP (เฉพาะประตูคนขับ) 4. เปิดไฟหน้าอัตโนมัติ]
21. ระบบป้องกันการจี้ปล้น ชิงรถยนต์ เลือกการทำงานได้จากรีโมทคอนโทรล หรือสวิทช์ฉุกเฉิน
22. สามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน/ค้นหารถยนต์ได้จากรีโมทคอนโทรล
23. สามารถใช้โปรแกรม Valel Mode เพื่อยกเลิกกันขโมย กรณีเข้าศูนย์บริการได้จากรีโมทคอนโทรล
24. แสดงการกระพริบของไฟฉุกเฉินกรณีปิดประตูรถยนต์ไม่สนิทขณะขับรถยนต์/ขณะจอด
 
PARKING SENSOR

รายงานผล ด้วยหลอด LED และตัวดิจิตอล ในกระจกมองหลัง
สัญญาณเตือนขณะจอด/ถอย รถยนต์
อุปกรณ์สัญญาณเตือนขณะจอดรถ/ถอย รถยนต์ โดยการแจ้งด้วยเสียงระยะห่าง ระหว่างสิ่งกีดขวางกับท้ายรถยนต์ มีการแจ้งเตือนเป็นช่วงๆระยะห่าง (เสียงบัซเซอร์เตือนเป็นจังหวะ) ในขณะถอยรถ เพื่อเข้าจอด ซึ่งสามารถตรวจขับสิ่งกีดขวางที่เป็นวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่อาจจะอยู่ในมุมอับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะถอยรถเข้าจอด พร้อมหน้าปัด ดิจิตอล ภายในกระจกมองหลัง บอกระยะการตรวจจับที่แยกสัญญาณการตรวจจับจากเซ็นเซอร์ ซ้าย/ขวา อิสระ

คุณสมบัติและการทำงาน

ระยะที่เริ่มทำการเตือน(เมตร)
เสียงเตือนบัซเซอร์
0- 0.50
เตือนยาว
0.50-0.90
เตือนเป็นจังหวะ=เร็ว 1/8 วินาที
0.90-1.50
เตือนเป็นจังหวะ= ช้า ? วินาที
1.50 ขึ้นไป
ไม่มีเสียงเตือน

กระจกมองหลัง ดิจิตอลดีสเพลย์